Udstedelse

Om udstedelse af certifikater

Hvis du nærlæser oplysningerne i dit certifikat har du måske undret dig over, at karakternet ikke optræder som udsteder af certifikatet.

Karakternet har valgt netbyggeren.dk som udsteder af certifikater. Dette har ingen praktisk betydning når du bruger karakternet. Du vil kunne se, at netbyggeren.dk står som udsteder af certifikatet.

Denne løsning er valgt af sikkerhedshensyn. Man kan sammenligne det lidt med at “hovednøglen” til karakternet ikke ligger samme sted som låsen befinder sig.