Vejledning til Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

I karakternet kan du let lave UPV’er på samme måde som du afgiver karakterer. På den måde har du de bedste forudsætninger for at foretage UPV’en.

1) Log på karakternet og vælg 8.klasse.

2) Vælg faget “Uddannelsesparathed”

3) Se status over allerede udfyldte UPV’er

image

4)Klik herefter på den første elev:

image

5)Her udfyldes et eller flere af elevens forhåndsønsker til videregående uddannelse.

Ønsker eleven Gymnasie, sættes X i elevønske udfor gymnasie

Ønsker eleven Erhvervsuddannelse sættes X i elevønske udfor erhvervs udd.

Ønsker eleven Andet, sættes X i elevønske udfor Andet.

Eleven kan ønske 1 eller flere.

6) Herefter vurderes eleven i forhold til det ønskede.

7) Angiv en valgfri begrundelse for vurderingen.

 

UVM: Undervisningsministeriet har udgivet denne folder til inspiration, som kan være god at læse. http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Vejl/PDF%2014/141014%20Folder%20til%20laerere%20Uddannelsesparathed.pdf

Fristen for indberetning af UPV er den 1.december 2014.

Optagelse.dk åbner for indberetning d. 5. november. (Der kan forekomme forsinkelser hos optagelse.dk)