Bilag B Underdatabehandlere

Den opdaterede liste af godkendte underdatabehandlere kan findes her.

NavnCVR-nrBeskrivelse af behandling
Progressive A/S25223330Hosting af firewall og netværk, samt housing af servere sekundært site.
Rackhosting ApS15777176Hosting af virtuelle servere (Opbevaring, kopiering og transmittering af Databehandlers data)
Compaya A/S31375428Afsendelse af sms (kun hvis skolen har valgt sms funktionalitet)

C.4       Særlige forhold ved registrering

Den Dataansvarlige giver ved aftalens indgåelse Databehandleren instruks om og adgang til løbende at importere henholdsvis eksportere oplysninger i overensstemmelse med nedenstående. Adgangen aktiveres af den Dataansvarlige og Databehandler er uden ansvar for behandling m.v., der finder sted udenfor Databehandlers programmer, herunder hos den Dataansvarliges andre  databehandlere.

Itslearning A/S35514538Import af elev- og forældreoplysninger, samt oplysninger om elevernes tilknyttede klasser og hold. Den dataansvarlige giver specifict adgang til Databehandler gennem aktivering af webtjenester i skoleintra.
IST25 54 50 79Eksport af dagsfraværs oplysninger til TEA. Eksport af standpunktskarakterer til TEA. Disse 2 eksportmuligheder er den Dataansvarlige specifict aktiverer og giver tilladelse til.  
STIL13223459Import af UNI•Login data til oprettelse af elever, ansatte, forældre og klasser. Data er baseret på det importerede fra den Dataansvarliges administrative system, beriget med information fra UNI•Login. Denne importmulighed skal den Dataansvarlige specifict aktivere og giver tilladelse til gennem brugeradministration.emu.dk  
UVData A/S27988954Import af elev oplysninger (fornavn,efternavn, klassetilhørsforhold samt cprnummer) Import af skemahold til brug for tekstopgivelser. Eksport af standpunktskarakterer til behandling i dsa-elev eller Uv-Skole (til dannelse af afgangsbeviser) Eksport af tekstopgivelser ifm. eksamen.
Compaya A/S31375428Hvis skolen ønsker sms funktionalitet, f.eks. info til forældre om fravær, 2 faktor godkendelse, eller besked om manglende samtykke, kan skolen aktivere smstjenesten, og dermed gøre brug af denne underdatabehandler vedr. disse sms’er

C.6       Lokalitet for behandling

Behandling af de i databehandleraftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:

  • Progressive A/S datacenter, Århusgade, 2100 København Ø
    • Karakternet Aps, Søren Norbys Alle 19, 2300 København S
    • Rackhousing ApS, Hørskætten 6C, 2630 Tåstrup