Karakternet version 2.5 er nu klar:
Der er masser af nyheder ønsket af vores kunder.
Bl.a:
*Kun de karakterer som afgives kommer på det udskrevne karakterark.
*Dette betyder f.eks. at terminsprøvekarakterer kun vises når de reelt er
afgivet.
*Det giver også mulighed for årsprøvekarakterer mm. som er et ønske fra mange
skoler.
*Kommentarfelter vises kun når der er givet en kommentar. Resultatet er et karakterark hvor alle felter er udfyldt. Ingen tomme felter.

*Udvidet historik:
De 4 seneste terminer vises i et let overskueligt historikark

*Beskrivelse af den ny karakterskala, samt mulighed for anden beskrivelse i de små klasser.
Giver mulighed for at bruge en skala i de små klasser og 7-skalaen i de store klasser.
*Karakterarkene kan nu være mere en end side, dvs. mulighed for
længere kommentarer
*Mulighed for at skolen selv definerer underskrifts feltet.