Log på skoleintra som administrator.

Find webtjenester

Vælg ikke aktive webtjenester:

image

Find kom og gå på listen:

Tryk på rediger

image

Sæt følgende flueben:

image

Husk at trykke “Gem og gå til forsiden”

Herefter vil kom & gå være at finde som en fane i lærerintra:

image