Problemer i den seneste version af edge

Lærere som bruger Edge browseren når de taster karakterer, og som benytter den seneste version kan opleve fejl som stopper programmet . Benyt en anden browser hvis du oplever dette .

Vi arbejder på et hotfix

Nyheder i Kom & gå

Nyheder i Kom & gå

Nye stærke funktioner i kom & gå

Bestil info om Kom & gå

Kom og gå på en Ipad i indgangen til SFO’en
Nu kan fravær som er registeret i netprotokollen vises i Kom & gå
SFOen kan med det samme se beskeder og registreringer foretaget i Netprotokollen
  1. Filtrering af beskeder og børn.

1a. Filtrer beskeder på status!
I toppen af skærmen til højre kan man nu trykke på statusboblerne og få filtreret beskederne.

1b. Filtrer beskeder på gruppe/klasse!
lige under er der små gruppe ikoner tryk på dem og få vist beskederne for klassen.

1c. Filtrer børn efter status på pc!
Ved at vælge en status i ‘trafiklyset’ i bunden til venstre og vises kun de børn der har den status

1d. Filtrer børn efter status på mindre skærme!
Ved at vælge en årsag i ‘trafiklyset’ i skærmens højre side vises kun de børn der har den status

1e. Filtrer børn efter status i gruppen!
Hvis en gruppe er valgt kan man vælge en status i ‘trafiklyset’ og kun få vist de børn, der har den status i gruppen

1f. Tilbage til start
Tryk hjem ikonet enten i toppen eller i bunden. Eller tryk på den samme status-knap igen.

  1. Sæt status for flere børn på en gang

2a. Vælg enten status ‘ikke mødt’ eller ‘kommet’ eller tilstedeværende børn med anden status
Tryk på vælg alle og vælg en status og tryk bekræft hvis du er tilfreds med dit valg.

2b. Vælg en filtrering på enten klasser eller status i bundmenuen
Vælg de børn du ønsker at sætte status for ved at checke af i boksen over børnenes profilbilleder. Når du har valgt dem, du vil sætte status for, sæt status i en hvilken som helst elevs statusmenu.

2c. Kan ikke vælges flere af
Børn som er hjemme af en årsag f.eks. syg eller ferie kan kun få sat deres status enkeltvis.

  1. Nyheder i elev info

3a. Kalender
Når man trykker på info-knappen i en elevs profil og herefter vælger fanebladet kalender får man vist både hvad der er planlagt for eleven i resten af måneden samt de beskeder der har været i den forgangne del af måneden.

3b. Kalender navigation
Når man navigerer tilbage i tiden med kalender får man vist beskeder for de pågældende måneder- Når man navigerer frem i tiden vises planlagte aftaler.

3c. Sletning af beskeder
Det er blevet nemmere at slette beskeder. Både dagens beskeder men også tilbage i tid.

3d. Sletning af aftaler
I kalenderen kan man også slette en tilbagevendende aftale, samt enkelte undtagelser i den planlagte aftale.

3e. Slet en hel aftale
I kalenderen under planlagt vælges fjern alle i den tilbagevendende aftale der ønskes slettet og hele aftalen slettes.

3f. Slet en enkelt dag i en aftale
Hvis der er en tilbagevende aftaler som f.eks. barnet skal til synstræning hver torsdag og derfor ikke kommer kan man i til fælde af enkelte gange hvor denne aftale ikke gælder slette en enkelt dag i aftalen. Dette gøres ved at navigere frem til den måned hvor undtagelsen er og tryk på slet en enkelt markeret med et x-ikon.

  1. Logdata

4a. Se handlinger for elev
Denne log viser hvilke handlinger der er blevet udført i forhold til registrering af elevens kommen og gåen samt beskeder og sletning

4b. Naviger
Det er kun muligt at navigere tilbage i tiden her.

5c. Ny forbedret forældreversion på vej.
Der er en ny forældre version af Kom og Gå på vej, hvor forældre med flere børn i institutionen har mulighed for at få alle deres tilknyttede børn vist ved samme login.

5d. Aftaler
Forældrene vil også have adgang til at slette hele aftaler for deres børn eller bare en enkelt af aftalens dage.

  1. Noter er fjernet

6a. Noter
Fanebladet ‘Noter’ under elevens info er fjernet og erstattet med Logdata.

Masser af nyheder i netprotokollen

Masser af nyheder i netprotokollen

Vi er i fuld gang med at rulle den nyeste version af Netprotokollen ud og den er spækket med gode nyheder:

NY superrapport i csv format med procenter udregnet.

Bestil info om netprotokollen

Her finder du den nye csv – rapport

Alle fraværsprocenter tager nu højde for skolens ferier og fridage.

· Automatiske kvartalsrapporter for superbrugere – kontakt os for at høre mere om rapportmodulet.

· Mulighed for indtastning af ferieperioder for korrekt beregning af fraværsprocent til dato

· På elevkortet er der nu fraværsprocent til dato

· Klasseoversigten viser nu elever tilstede ud af alle, gået hjem og for sent

· For kontoret er der lettere adgang til langtidsregistreringsmenuen:

· Kæmpe opdatering af forældrenes netprotokol (herunder samlet adgang til alle forældrens børn i en menu)

Masser af nyheder i netprotokollen

Slut med at skulle indtaste cpr og navneoplysninger på adressebeskyttede elever

Det er nu lykkedes os at fjerne et gammelt irritationsmoment for adresse beskyttede elever.

Det betød for jer at disse elever manglede navn og cprnummer, og det skulle påføres manuelt.

Tidligere skulle man vedligeholde disse oplysninger manuelt (hvis man bruger tea og uv-skole)

Karakternet sender derfor nye anmodninger afsted om adgang til yderligere en webservice hos STIL.

Denne giver os lov til at trække oplysningerne ind i karakternet (og senere netprotokollen)

Har en elev navnebeskyttelse, viser vi kun det korrekte alias navn.

Når skolen har godkendt anmodningen, vil elevernes navne og cpr oplysninger blive opdateret direkte og automatisk.

Tekstopgivelser i Karakternet for DSA-skoler

Tekstopgivelser i Karakternet for DSA-skoler

Vidste du at man let kan lave tekstopgivelser i karakternet?

Kontakt os for at høre mere – Modulet koster kun 1200kr i oprettelse, herefter 250kr om året.

Du finder modulet under de relevante klasser:

Herefter indtastes tekstopgivelser eller kopieres fra Excel

Det er selvfølgelig også muligt at kopirere teksopgivelser mellem klasser og tidligere årgange.

Til sidst udskrives teksopgivelser:

Skoler med Dansk skoledata kan også hente opgivelserne ind i dsa-elev

Popupstopper blokerer for læreradgang

Popupstopper blokerer for læreradgang

Enkelte lærere oplever problemer med at få adgang til karakternet når de bruger genvejen i skoleintra

Du kan gå direkte via: https://karakternet.dk/login

Det er en blokering i din browser, som du skal fjerne.

Bemærk advarslen når du klikke på karakternet i intra (øverst til højre)

Se disse trin:

Enten ser du dette:

Eller dette:

I begge tilfælde er løsningen –  Klik på advarslen: