Pædagog funktioner i Kom & gå

Registrer barn som kommet:

Tryk på den relevante stue

clip_image002

Tryk nu på det barn som skal registreres.

clip_image004

Udfør den passende handling. I dette tilfælde trykkes på ”Til Stede”

clip_image006

I oversigten kan du se nemt se hvilke børn som er til stede og hvor de er

clip_image008

I denne oversigt kan du nemt se status på de børn som er til stede på dagen. De farvede felter repræsenter de børn som er på stuen.

Når et barn går hjem, eller bliver hentet vil farven skifte fra grøn til grå.

clip_image010

Registrer at barnet går hjem / eller går syg hjem.

Tryk på et barn der er tilstede:

clip_image012

1) tryk herefter på den relevante status:

clip_image014

I dette tilfælde ”Hentet”

Barnets status er herefter ændret: clip_image016

Se overblik over børn på stuen

Tryk på ”Stueoversigt” i øverste venstre hjørne:

clip_image018

Den viser i dette tilfælde at der er 6 børn tilbage i institutionen i dag:

clip_image020

2 børn fra Grøn stue samt 4 børn fra gul stue.

Beskeder fra forældre

I stueoversigten kan du hurtigt se et overblik over dagens beskeder fra forældre.

clip_image022

Forældrene kan skrive disse beskeder via forældreintra. Hvis du klikker på en forældrebesked kan du kommentere den. Bemærk – man kan ikke garantere at forældrene ser disse beskeder, da det kræver at de logger på forældreintra. Har du vigtig information anbefaler vi at du benytter en af sms-funktionerne.

Sms funktioner

Der findes 2 måder at sende sms til forældre på.

1) Send sms til et enkelt barns forældre (eller blot en enkelt forældre)

Find først stue, derefter det barn hvis forældre skal modtage sms.

Tryk på barnet i oversigten

clip_image024

Vælg de forældre der skal have sms. (Alle forældre/værger er automatisk forvalgt)

Udfyld indholdet af sms – tryk Send SMS

Vent på at sms sendes: clip_image026

Når sms er sendt ser du følgende:

clip_image028

På barnets statusbillede kan du se et lille sms ikon, som indikerer at der er sendt sms i dag. (tryk på ikonet og du kan se indholdet af sms’en)

clip_image030

2) Send sms til alle børns forældre på en stue.

I stueoversigten, tryk på den relevante stue:

clip_image032

Tryk på ”Send SMS til stuens forældre”

clip_image034

Her har du mulighed for at sende til alle, eller kun til f.eks. forældre til børn der ikke er til stede:

clip_image036

Vent et øjeblik indtil du modtager en bekræftelse:

clip_image038

De udvalgte børns forældre har nu fået en sms:

clip_image040

Planlægning og overblik over fremmøde

I kom & gå er det nemt at se hvor mange børn der forventes at komme på en dag ude i fremtiden. Det er en god ide at ”opdrage” forældrene til at indskrive ferie og sygdom i forældreintra, så institutionens ressourcer kan bruges optimalt.

1) Vælg stue oversigt -> klik på den relevante stue

Klik på ”Planlægning”

clip_image042

Tryk på startdato og slutdato for overblikket-> tryk ”Hent rapport”:

clip_image044clip_image046

Her kan du se at der den 4.august kun er 10 børn på gul stue:

clip_image048

Bemærk at SFO-kontor/leder har adgang til samlet overblik over hele institutionen i en oversigt.