Elevplaner/evaluering

Karakternets elevplaner gør det nemt at udfylde flotte og ensartede elevplaner.

dialog-i-aktion

Klik på ovenstående billede for at se kort video

Eleverne kan skrive kommentarer direkte fra elevIntra.

 

Forældrene kan skrive kommentarer direkte fra forældreIntra

 

Elever kan vurdere sig selv på de punkter læreren stiller op.

 

Lærer og elevs vurdering kan sidestilles og udviklingen kan følges.dialogflow

Faggrupperne eller lærer kan definere elevplanen for en hel faggruppe i få klik

 

Se et eksempel her

 

Dialogværktøjet gør det nemt at styrke dialogen mellem skole og hjem, og opkvalificere lærerens muligheder for at evaluere.

Trin 1

Læreren stiller spørgsmål til eleven de skal forholde sig til – man kan supernemt kopiere den samme tekst ud til alle elever i klassen

dialog-i-aktion-1

Trin 2

Eleven besvarer nu de spørgsmål læreren har stillet (via elevIntra)

trin2eleven_900x443

Trin 3

Forældre logger på via forældreintra og ser hvad læreren og eleven har skrevet. De udfylder nu deres ønsker til skole/hjemsamtalen.

trin3foraeldre_899x385

Trin 4

Til samtalen har alle læst det parterne har skrevet, og de aftaler der indgås indskrives i aftalefeltet.

trin4Samtalen_899x456

Trin 5

Efter samtalen låser læreren dialogen så det ikke længere er muligt at rette.

 

 

 

trin5afslutOglock_900x132

Trin 6

Herefter kan alle parter tilgå udskriften med dialog og karakterer via skoleIntra

trin6Udskriften_900x862

 

Alle dele af dialogen kan tilpasses 100% efter alle skolers behov. Både rækkefælge, “workflow”, felter, tekster og mængde af evalueringskriterier kan tilpasses.

Vi kan med andre ord sammensætte ALLE typer af evalueringer.