Udskriv

Udgiv via Skoleintra

Slip for at skulle udskrive karakterbøger og karakterark

Med Karakternet er det muligt at udgive karakterarkene til den enkelte elev via elevintra – Kontoret vælger selv hvornår karaktererne skal være tilgængelige, hvorefter eleverne kan logge på elevintra og hente det officielle karakterark.

Med et enkelt klik kan man udgive en hel klasses karakterer på Skoleintra

2022-03-29_09-48-03

Udskriv på papir

Flere forskellige layoutmuligheder, samt elevens historik samlet gennem hele skoleforløbet. Ensartet udseende på alle klassetrin