Det er nu lykkedes os at fjerne et gammelt irritationsmoment for adresse beskyttede elever.

Det betød for jer at disse elever manglede navn og cprnummer, og det skulle påføres manuelt.

Tidligere skulle man vedligeholde disse oplysninger manuelt (hvis man bruger tea og uv-skole)

Karakternet sender derfor nye anmodninger afsted om adgang til yderligere en webservice hos STIL.

Denne giver os lov til at trække oplysningerne ind i karakternet (og senere netprotokollen)

Har en elev navnebeskyttelse, viser vi kun det korrekte alias navn.

Når skolen har godkendt anmodningen, vil elevernes navne og cpr oplysninger blive opdateret direkte og automatisk.