For at karakternets programmer: Karakternet, Netprotokollen eller Kom og Gå skal kunne sende sms’er via skoleintra, skal du give tilladelse til det.

Dette gøres på følgende måde.

Log ind som administrator i skoleintra. Klik på tilpasning.

Find webtjenester i oversigten.

Klik på “ikke-aktive tjenester”

image

Find “Karakternet – får adgang til at sende SMSer”

klik på rediger

image

Klik på de markerede indstillinger:

image

Forbruget sammentælles med skolens øvrige SMS og fremgår af betalingsoversigterne i Skoleintra.
Alle SMS registreres internt i sms loggen med det pågældende moduls navn som afsender, fx Fravær, Karakter og Komgå.

clip_image002