Når du som lærer indtaster kommentarer, kan du komme ud for at du ser denne advarsel:

Dette skyldes at du har brugt et specialtegn, som f.eks. Emojis – som ikke kan tolkes af Karakternet.

Slet hvad du har skrevet i kommentarfeltet og brug et andet tegn, istedet for.

Hvis du får advarslen flere gang skal du logge af karakternet og logge på igen.