Vi opgraderer hardware i vores datacenter

Grundet den stigende mængde brugere er den ene af vores servere blevet for “lille” – Vi udskrifter den derfor til en væsentligt kraftigere model. Det betyder væsentlig hurtigere afvikling af Karakternet i eksamensperioder og op til karaktergivninger.

 

Der vi i den forbindelse være nedsat adgang til Karakternet den 14.-15.juli 2018.

Opgraderingen vil forsøgt gennemført mellem 20 og 8.00.

 

Varme hilsner

Karakternet

Vi holder ferielukket

i perioden 10/7 til 5/8 holder vi lukket på telefonerne.

For brugere med kom & gå er mailen åben som normal.

Varme hilsner

Karakternet

Gdpr – Ny persondatalovgivning

Gdpr – Ny persondatalovgivning

Den 25.maj træder den nye persondatalovgivning i værk. Vi knokler med at få lavet nye aftaler, og er næsten klar.

Vi forventer at sende nye aftaler ud til alle kunder i uge 20.

Venlig hilsen Karakternet

dba

Navnebeskyttede børn

Navnebeskyttede børn

Oplever du at en eller flere børn i karakternet som står som Beskyttet (unilogin99) eller med Ugyldigt CPR er det vigtigt du får rettet CPR og skrevet barnets Alias på.

Dette gøres ved at klikke på: Vis alias/brug indtastede navn+cpr

Herefter klikkes på Gem

Uni-c lukker for tjenester på Onsdag

Uni-c lukker for tjenester på Onsdag

i forbindelse med nedlukningen af ws2 og ws4 d. 1. marts er det ikke længere muligt at opdatere elever, og logge på via Uni-login gennem disse tjenester.

Vi har dog flyttet denne funktionalitet over på ws17 – som IKKE lukker.

Derfor skal alle skoler, sfo’er, børnehaver og vuggestuer som bruger karakternets programmer via bruger administrationen godkende at Karakternets infotjeneste kan opdatere gennem ws17.

Dette erstatter ikke den allerede indgåede databehandleraftele mellem institutionen og Karakternet.

Gør følgende:

gå til : https://brugeradministration.emu.dk/

Klik på Dataaftaler – godkend herefter Karakternet Infotjeneste:

2018-02-25 14 07 59-Brugeradministration – Google Chrome

Når du har godkendt kan brugerne igen logge ind via Uni-Login

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på kontakt@karakternet.dk

Ny opdateret forældreadgang til Kom og gå

Ny opdateret forældreadgang til Kom og gå

Log på ForældreIntra – tryk menu -> herefter Links

clip_image002clip_image004

Tryk op registrering af børns tilstedeværelse:

clip_image006clip_image008

Opret en genvej til oversigten (bruger du i-phone eller i-pad spørges du automatisk om du vil tilføje kom og gå til din hjemmeskærm)

Herefter kan du logge direkte på kom og gå uden om ForældreIntra

Hurtig guide

image

Opret besked:

Tryk på clip_image026

Skriv indholdet af beskeden, og vælg den dato beskeden skal vises.

Hvis du ikke ændrer datoen, vises beskeden automatisk den dag du skriver beskeden.

Du kan bruge datoen til at skrive beskeder ud i fremtiden. F.eks. hentes af Farmor fredag.

clip_image027

Tryk Gem

Tilbagevendende aftale:

Tryk påclip_image028

Denne bruges til at skrive tilbagevendende aftaler som forekommer ofte. F.eks. faste afhentningsaftaler (Morfar henter hver tirsdag osv.)

clip_image029clip_image031

Angiv gentagelsesmønster, samt hvilken startugedag og slutdag aftalen forløber over.

Tryk Gem

Angiv ferie / fridage

Tryk på clip_image032

Angiv startdato og slutdato

clip_image033

Tryk Gem

Angiv Sygdom

Tryk påclip_image034

Angiv 1.sygedag og forventet sidste sygedag

clip_image036

Tryk Gem.

Aktiver sms via Skoleintra

Aktiver sms via Skoleintra

For at karakternets programmer: Karakternet, Netprotokollen eller Kom og Gå skal kunne sende sms’er via skoleintra, skal du give tilladelse til det.

Dette gøres på følgende måde.

Log ind som administrator i skoleintra. Klik på tilpasning.

Find webtjenester i oversigten.

Klik på “ikke-aktive tjenester”

image

Find “Karakternet – får adgang til at sende SMSer”

klik på rediger

image

Klik på de markerede indstillinger:

image

Forbruget sammentælles med skolens øvrige SMS og fremgår af betalingsoversigterne i Skoleintra.
Alle SMS registreres internt i sms loggen med det pågældende moduls navn som afsender, fx Fravær, Karakter og Komgå.

clip_image002

Aktiver kom & gå i skoleintra

Aktiver kom & gå i skoleintra

Log på skoleintra som administrator.

Find webtjenester

Vælg ikke aktive webtjenester:

image

Find kom og gå på listen:

Tryk på rediger

image

Sæt følgende flueben:

image

Husk at trykke “Gem og gå til forsiden”

Herefter vil kom & gå være at finde som en fane i lærerintra:

image