Nyheder i Kom & gå

Nyheder i Kom & gå

Nye stærke funktioner i kom & gå

Bestil info om Kom & gå

Kom og gå på en Ipad i indgangen til SFO’en
Nu kan fravær som er registeret i netprotokollen vises i Kom & gå
SFOen kan med det samme se beskeder og registreringer foretaget i Netprotokollen
  1. Filtrering af beskeder og børn.

1a. Filtrer beskeder på status!
I toppen af skærmen til højre kan man nu trykke på statusboblerne og få filtreret beskederne.

1b. Filtrer beskeder på gruppe/klasse!
lige under er der små gruppe ikoner tryk på dem og få vist beskederne for klassen.

1c. Filtrer børn efter status på pc!
Ved at vælge en status i ‘trafiklyset’ i bunden til venstre og vises kun de børn der har den status

1d. Filtrer børn efter status på mindre skærme!
Ved at vælge en årsag i ‘trafiklyset’ i skærmens højre side vises kun de børn der har den status

1e. Filtrer børn efter status i gruppen!
Hvis en gruppe er valgt kan man vælge en status i ‘trafiklyset’ og kun få vist de børn, der har den status i gruppen

1f. Tilbage til start
Tryk hjem ikonet enten i toppen eller i bunden. Eller tryk på den samme status-knap igen.

  1. Sæt status for flere børn på en gang

2a. Vælg enten status ‘ikke mødt’ eller ‘kommet’ eller tilstedeværende børn med anden status
Tryk på vælg alle og vælg en status og tryk bekræft hvis du er tilfreds med dit valg.

2b. Vælg en filtrering på enten klasser eller status i bundmenuen
Vælg de børn du ønsker at sætte status for ved at checke af i boksen over børnenes profilbilleder. Når du har valgt dem, du vil sætte status for, sæt status i en hvilken som helst elevs statusmenu.

2c. Kan ikke vælges flere af
Børn som er hjemme af en årsag f.eks. syg eller ferie kan kun få sat deres status enkeltvis.

  1. Nyheder i elev info

3a. Kalender
Når man trykker på info-knappen i en elevs profil og herefter vælger fanebladet kalender får man vist både hvad der er planlagt for eleven i resten af måneden samt de beskeder der har været i den forgangne del af måneden.

3b. Kalender navigation
Når man navigerer tilbage i tiden med kalender får man vist beskeder for de pågældende måneder- Når man navigerer frem i tiden vises planlagte aftaler.

3c. Sletning af beskeder
Det er blevet nemmere at slette beskeder. Både dagens beskeder men også tilbage i tid.

3d. Sletning af aftaler
I kalenderen kan man også slette en tilbagevendende aftale, samt enkelte undtagelser i den planlagte aftale.

3e. Slet en hel aftale
I kalenderen under planlagt vælges fjern alle i den tilbagevendende aftale der ønskes slettet og hele aftalen slettes.

3f. Slet en enkelt dag i en aftale
Hvis der er en tilbagevende aftaler som f.eks. barnet skal til synstræning hver torsdag og derfor ikke kommer kan man i til fælde af enkelte gange hvor denne aftale ikke gælder slette en enkelt dag i aftalen. Dette gøres ved at navigere frem til den måned hvor undtagelsen er og tryk på slet en enkelt markeret med et x-ikon.

  1. Logdata

4a. Se handlinger for elev
Denne log viser hvilke handlinger der er blevet udført i forhold til registrering af elevens kommen og gåen samt beskeder og sletning

4b. Naviger
Det er kun muligt at navigere tilbage i tiden her.

5c. Ny forbedret forældreversion på vej.
Der er en ny forældre version af Kom og Gå på vej, hvor forældre med flere børn i institutionen har mulighed for at få alle deres tilknyttede børn vist ved samme login.

5d. Aftaler
Forældrene vil også have adgang til at slette hele aftaler for deres børn eller bare en enkelt af aftalens dage.

  1. Noter er fjernet

6a. Noter
Fanebladet ‘Noter’ under elevens info er fjernet og erstattet med Logdata.

Kom & Gå til SFO og andre dagtilbud

Kom & Gå til SFO og andre dagtilbud

Vi er stolte af at kunne præsentere vores seneste program: Kom & Gå.

Kom & Gå er et simpelt og intuitivt program til at registrere tilstedeværelse i sfo’er, børnehaver, vuggestuer, fritidshjem mv.

 

Stabilt, gennemprøvet og brugervenligt

Vi har brugt den stabile kode fra Netprotokollen, som gennem flere år har vist sig stabil, brugervenlig og effektiv til at registere elevers fravær i grundskolen.

 

Få klik – Stor effekt

I Kom & Gå har man mulighed for at tjekke børn ind om morgenen, og tjekke dem ud igen når de går.

image 

Vælg stue – Klik på barn

image

image

Forældrene kan se at barnet er mødt og hentet.

Forældre kan hele tiden følge med via forældreIntra. Det kan endda få en sms når barnet hentes.

Interaktive forældre

Forældrene kan selv, via forældreintra give besked om Ferie, sygdom og afvigelser fra hentning, samt andre relevante informationer.

image

Her kan forældren se hvad der er registeret på deres barn idag

image

Envidere kan  forældre skrive beskeder om ferie, sygdom eller andre relevante oplysninger

image

Dette ses med det samme på oversigten.

image

I større dagtilbud, kan forældrene endda se hvor barnet befinder sig (f.eks. på boldbanen)

 

Bedre brug af ressourcer i SFO’en

Resultatet er at SFO’en bedre kan planlægge ressourcer, pædagogers feriedage, samt selvfølgelig have overblik over børnene til dagligt.

Dels er der det daglige overblik:

image

Men også ud i fremtiden kan sfo’ens personale se behovet for bemanding.

image

Her kan vi se at der den 28 april er 4 færre børn på gul stue:

image

Sms funktioner

I kom & gå kan man sende sms til elevernes forældre, hurtigt og let.

Enten kan man klikke på barnet og vælge de forældre/værger som skal have beskeden:

image

Send besked til hel stue på en gang. Dette kan være praktisk ved vigtige medelelser.

Du kan også nemt vælge at sende til alle de børn som ikke er til stede, alle dem som er syge osv.

image

Vores sms tjeneste er 100% integreret med skoleintras sms løsning. Det betyder bedre priser og lettere administration, idet sfo’en kun skal købe sms’er et sted.

100% Fleksibelt –

Du kan selv sætte valgmuligheder: Nogle SFO’er har kun brug for at tjekke ind og ud, en gang om dagen.

Andre har brug for at kunne registere at barnet er på boldbanen, på biblioteket, på tur osv. Du kan selv oprette disse, og ændre farver mv.

SMS når barnet gå, eller hentes.

Du kan selv bestemme om der skal sendes sms til forældrerne, når barnet går.

Du kan også sende sms’er til forældrene direkte via kom & gå.

 

Fuldautomatisk & integreret

Alle data om elever, forældre, stuetilhørsforhold vedligeholdes automatisk. Du skal ikke selv tænke på at vedligeholde oplysningerne i Kom & Gå. Disse trækkes fra Uni-c samt skoleintra.

 

Virker på alle platforme

Uanset om du bruger ipad,iphone,android,pc eller mac, virker det.

 

Selvstændigt program, som ikke kræver andet.

Du kan komme igang med Kom & Gå med det samme, uden at du skal skifte andre programmer ud, eller betale for en masse funktionalitet som du ikke har brug for.