Nyheder i Kom & gå

Nyheder i Kom & gå

Nye stærke funktioner i kom & gå

Bestil info om Kom & gå

Kom og gå på en Ipad i indgangen til SFO’en
Nu kan fravær som er registeret i netprotokollen vises i Kom & gå
SFOen kan med det samme se beskeder og registreringer foretaget i Netprotokollen

3

Aktiver kom & gå i skoleintra

Aktiver kom & gå i skoleintra

Log på skoleintra som administrator.

Find webtjenester

Vælg ikke aktive webtjenester:

image

Find kom og gå på listen:

Tryk på rediger

image

Sæt følgende flueben:

image

Husk at trykke “Gem og gå til forsiden”

Herefter vil kom & gå være at finde som en fane i lærerintra:

image