Ny version af Udskriv i Karakternet

Ny version af Udskriv i Karakternet

Den største opdatering af karakternet er nu frigivet. Det betyder, at udskrifter og udgivelse til skoleintra er blevet væsentligt forbedret og optimeret.

Væk er flash

Alle udskrifter passer nu til papiret, idet højde og bredde beregnes dynamisk

Forældre og elevadgang er ligeledes opdateret til de seneste udskriftsforbedringer.

Aktiver sms via Skoleintra

Aktiver sms via Skoleintra

For at karakternets programmer: Karakternet, Netprotokollen eller Kom og Gå skal kunne sende sms’er via skoleintra, skal du give tilladelse til det.

Dette gøres på følgende måde.

Log ind som administrator i skoleintra. Klik på tilpasning.

Find webtjenester i oversigten.

Klik på “ikke-aktive tjenester”

image

Find “Karakternet – får adgang til at sende SMSer”

klik på rediger

image

Klik på de markerede indstillinger:

image

Forbruget sammentælles med skolens øvrige SMS og fremgår af betalingsoversigterne i Skoleintra.
Alle SMS registreres internt i sms loggen med det pågældende moduls navn som afsender, fx Fravær, Karakter og Komgå.

clip_image002

Aktiver kom & gå i skoleintra

Aktiver kom & gå i skoleintra

Log på skoleintra som administrator.

Find webtjenester

Vælg ikke aktive webtjenester:

image

Find kom og gå på listen:

Tryk på rediger

image

Sæt følgende flueben:

image

Husk at trykke “Gem og gå til forsiden”

Herefter vil kom & gå være at finde som en fane i lærerintra:

image