Aktiver sms via Skoleintra

Aktiver sms via Skoleintra

For at karakternets programmer: Karakternet, Netprotokollen eller Kom og Gå skal kunne sende sms’er via skoleintra, skal du give tilladelse til det.

Dette gøres på følgende måde.

Log ind som administrator i skoleintra. Klik på tilpasning.

Find webtjenester i oversigten.

Klik på “ikke-aktive tjenester”

image

Find “Karakternet – får adgang til at sende SMSer”

klik på rediger

image

Klik på de markerede indstillinger:

image

Forbruget sammentælles med skolens øvrige SMS og fremgår af betalingsoversigterne i Skoleintra.
Alle SMS registreres internt i sms loggen med det pågældende moduls navn som afsender, fx Fravær, Karakter og Komgå.

clip_image002

Aktiver kom & gå i skoleintra

Aktiver kom & gå i skoleintra

Log på skoleintra som administrator.

Find webtjenester

Vælg ikke aktive webtjenester:

image

Find kom og gå på listen:

Tryk på rediger

image

Sæt følgende flueben:

image

Husk at trykke “Gem og gå til forsiden”

Herefter vil kom & gå være at finde som en fane i lærerintra:

image

Kom & Gå til SFO og andre dagtilbud

Kom & Gå til SFO og andre dagtilbud

Vi er stolte af at kunne præsentere vores seneste program: Kom & Gå.

Kom & Gå er et simpelt og intuitivt program til at registrere tilstedeværelse i sfo’er, børnehaver, vuggestuer, fritidshjem mv.

 

Stabilt, gennemprøvet og brugervenligt

Vi har brugt den stabile kode fra Netprotokollen, som gennem flere år har vist sig stabil, brugervenlig og effektiv til at registere elevers fravær i grundskolen.

 

Få klik – Stor effekt

I Kom & Gå har man mulighed for at tjekke børn ind om morgenen, og tjekke dem ud igen når de går.

image 

Vælg stue – Klik på barn

image

image

Forældrene kan se at barnet er mødt og hentet.

Forældre kan hele tiden følge med via forældreIntra. Det kan endda få en sms når barnet hentes.

Interaktive forældre

Forældrene kan selv, via forældreintra give besked om Ferie, sygdom og afvigelser fra hentning, samt andre relevante informationer.

image

Her kan forældren se hvad der er registeret på deres barn idag

image

Envidere kan  forældre skrive beskeder om ferie, sygdom eller andre relevante oplysninger

image

Dette ses med det samme på oversigten.

image

I større dagtilbud, kan forældrene endda se hvor barnet befinder sig (f.eks. på boldbanen)

 

Bedre brug af ressourcer i SFO’en

Resultatet er at SFO’en bedre kan planlægge ressourcer, pædagogers feriedage, samt selvfølgelig have overblik over børnene til dagligt.

Dels er der det daglige overblik:

image

Men også ud i fremtiden kan sfo’ens personale se behovet for bemanding.

image

Her kan vi se at der den 28 april er 4 færre børn på gul stue:

image

Sms funktioner

I kom & gå kan man sende sms til elevernes forældre, hurtigt og let.

Enten kan man klikke på barnet og vælge de forældre/værger som skal have beskeden:

image

Send besked til hel stue på en gang. Dette kan være praktisk ved vigtige medelelser.

Du kan også nemt vælge at sende til alle de børn som ikke er til stede, alle dem som er syge osv.

image

Vores sms tjeneste er 100% integreret med skoleintras sms løsning. Det betyder bedre priser og lettere administration, idet sfo’en kun skal købe sms’er et sted.

100% Fleksibelt –

Du kan selv sætte valgmuligheder: Nogle SFO’er har kun brug for at tjekke ind og ud, en gang om dagen.

Andre har brug for at kunne registere at barnet er på boldbanen, på biblioteket, på tur osv. Du kan selv oprette disse, og ændre farver mv.

SMS når barnet gå, eller hentes.

Du kan selv bestemme om der skal sendes sms til forældrerne, når barnet går.

Du kan også sende sms’er til forældrene direkte via kom & gå.

 

Fuldautomatisk & integreret

Alle data om elever, forældre, stuetilhørsforhold vedligeholdes automatisk. Du skal ikke selv tænke på at vedligeholde oplysningerne i Kom & Gå. Disse trækkes fra Uni-c samt skoleintra.

 

Virker på alle platforme

Uanset om du bruger ipad,iphone,android,pc eller mac, virker det.

 

Selvstændigt program, som ikke kræver andet.

Du kan komme igang med Kom & Gå med det samme, uden at du skal skifte andre programmer ud, eller betale for en masse funktionalitet som du ikke har brug for.